Dignes Østre Gård

Dignes Østre er et lite gårdsbruk på Øst-Modum, der de blant annet driver med sau. Sauene er av rasen gammelnorsk spæl. Saueholdet drives økologisk og sauene kan hele året være ute eller inne etter eget ønske. Om somrene går de på beite i Finnemarka syd for gården. 

Det er ikke to skinnfeller som er like og fargene går i sort, grått, brunt og hvitt.